24/7

SAMENVATTING VAN HET STAPPENPLAN

Stap 1: Verzamelen van uittreksels

 • Verkrijg een recente huwelijksakte van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

 • Verkrijg recente geboorte-akten van kinderen onder de 18 jaar van de gemeente waar ze zijn geboren.

 • Kosten variëren per gemeente en vermeld dat u de uittreksels nodig heeft voor echtscheiding.

 • Neem contact op met Mr. Marc Bannenberg als er problemen zijn bij het verkrijgen van de uittreksels.

Stap 2: Opstellen van convenant

 • Neem in onderling overleg beslissingen over relevante punten, zoals kinderverblijf, omgangsregeling, woning, kinderalimentatie en partneralimentatie.

 • Lees de toelichting bij stap 2 voordat u beslissingen neemt.

 • Onderteken het convenant op elke pagina en stuur het samen met de originele uittreksels in tweevoud naar Echtscheiding.net.

 • Vermeld uw telefoonnummer voor contact en bevestiging van de ontvangst van de documenten.
  Mr. M.G. Bannenberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en volledigheid van het convenant.

Stap 3: Verdelen van gemeenschappelijke zaken

 • Voor de verdeling van gemeenschappelijke goederen is geen advocaat of rechter nodig.

 • Raadpleeg de lijst ’te verdelen zaken’ op de website om de verdeling te vergemakkelijken.

 • Als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, bekijk dan hoe deze voorwaarden van toepassing zijn op de verdeling.

 • Neem contact op met de Helpdesk voor vragen over de stappen.

Contact Gegevens